LIVE CHAT

Türkiye


 Türkiye:

 

 • • Genel Sınavlar :

  SAT Reasoning Sınavı: "SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve Mühendislik, ıktisat, ışletme ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programları için 800 üzerinden en az 600 "Math" puanı.

  Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları:Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A* = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan.

  (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda KKTC vatandaşlarına ayrılan yurtdışından öğrenci kontenjanlarına GCE A-Level ile yapılan başvurularda minimum koşul aranmaz.)

  Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve en az 28 diploma notu.

  Uluslararası Bilim Olimpiyatları:Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBITAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

   

 • • Genel Sınavlara Göre Burs Fırsatları :
  %25 Burs için minimum puanlar

  American College Testing (ACT): 36 üzerinden en az 27 almış olmak.

  Advanced Placement Test (APT): İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç Advanced Placement dersinden en az 13 (5,4,4) puan almış olmak.

  BTEC (Business and Technology Education Council) QCF (Qualification Credit Framework) Diploma:

  Başvurulan programla ilgili dalda BTEC Extended Diploma için en az DDM notları almış olmak.

  Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı: En az 30 puan almış olmak.

  Uluslararası AL ve ASL Sınavları: Mühendislik programları için, başvurulan programla ilgili olmak üzere iki A seviyesi dersinden en az BB notu, diğer programlar için, başvurulan programla ilgili olmak üzere iki A seviyesi dersinden en az BC notu almış olmak.

  SAT1 ya da SAT2: SAT1 için 1600 üzerinden en az 1000 puan (matematik 500) almış olmak ya da üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere SAT2 testinden en düşük 625 puan almış olmak.

  %50 Burs için minimum puanlar

  American College Testing (ACT): 36 üzerinden en az 29 almış olmak.

  Advanced Placement Test (APT): İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç Advanced Placement dersinden en az 14 (5,5,4) puan almış olmak.

  BTEC (Business and Technology Education Council) QCF (Qualification Credit Framework) Diploma:

  Başvurulan programla ilgili dalda BTEC Extended Diploma için en az DDD notları almış olmak.

  Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı: En az 36 puan almış olmak.

  Uluslararası AL ve ASL Sınavları: Mühendislik programları için, başvurulan programla ilgili olmak üzere iki A seviyesi dersinden en az AB notu, diğer programlar için, başvurulan programla ilgili olmak üzere iki A seviyesi dersinden en az BB notu almış olmak.

  SAT1 ya da SAT2: SAT1 için 1600 üzerinden en az 1000 puan (matematik 500) almış olmak ya da üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere SAT2 testinden en düşük 625 puan almış olmak.

  %75, %90 ve %100 Burslar üstün başarı gösteren adaylara verilecektir.

  • Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanına Kimler Başvurabilir?

  a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

  1) Yabancı uyruklu olanlar,

  2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

  3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular

  4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

  b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

  5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

  başvurabilirler.

  b) Adaylardan

  1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,

  2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

  3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

  4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

  5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

  6) Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç)

  başvurularının kabul edilmemesi

   

 • • Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanına Kimler Başvurabilir?

  Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

  a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

  1) Yabancı uyruklu olanlar,

  2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

  3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular

  4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

  5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvurabilirler.

  b) Adaylardan

  1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,

  2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

  3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

  4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

  5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

  başvurularının kabul edilmemesi

   

 • • Başvuru için Gereken Belgeler:

  Lise Diploması: Lise diplomasının ingilizce veya Türkçe onaylı kopyası. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" kayıt sırasında istenecektir).

  Resmi Not Dökümü Belgesi (Transcript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not dökümü belgesini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir.

  (Resmi not döküm belgesi ingilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopyası ile birlikte sunulmalıdır).

  Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (SAT, GCE, Tawjihi, vb.) aslı veya onaylı kopyası.

  Pasaport fotokopisi

  Başvuru Ücreti (iadesiz): 55 USD ödendiğine dair banka dekontu (METU Northern Cyprus Campus Online Payment System (https://apply.ncc.metu.edu.tr/ ) or Bank Transfer to (METU NCC, Turkey IS Bank – Kalkanli METU Branch 6822- 1875 / IBAN: TR 8700 0640

   

 • • Online Başvuru Formu :

  Başvuru formu için linki tıklayınız: https://opay.ncc.metu.edu.tr/?lng=en

 • • Değerlendirme ve Adaylara Sonuçların Bildirilmesi :

  Başvuru sahiplerinin belgeleri ilgili Kabul Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylara ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir.

  Önemli not: Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun yetki ve sorumluluğundadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

   

 • • Ülke Sınavları :