LIVE CHAT

Türkiye


 Türkiye:

 

 • • Genel Sınavlar :

  SAT Reasoning Sınavı: "SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve Mühendislik, ıktisat, ışletme ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programları için 800 üzerinden en az 600 "Math" puanı.

  Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları:Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A* = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan.

  (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda KKTC vatandaşlarına ayrılan yurtdışından öğrenci kontenjanlarına GCE A-Level ile yapılan başvurularda minimum koşul aranmaz.)

  Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve en az 28 diploma notu.

  Uluslararası Bilim Olimpiyatları:Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBITAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

   

 • • Genel Sınavlara Göre Burs Fırsatları :

  %25 Burs için minimum puanlar

  American College Testing (ACT):
  36 üzerinden en az 22 almış olmak

  Advanced Placement Test (APT): İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç Advanced Placement dersinden en az 13 (5,4,4) puan almış olmak.

  BTEC (Business and Technology Education Council) QCF (Qualification Credit Framework) Diploma:

  Başvurulan programla ilgili dalda BTEC Extended Diploma için en az DDM puan almış olmak

  Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı:
  En az 30 puan almış olmak

  Uluslararası AL ve ASL Sınavları:
  İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç A seviyesi dersinden en az BBB notu almış olmak

  SAT1 ya da SAT2:
  SAT1 için 1600 üzerinden en az 1050 (matematik 620) almış olmak ya da üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere SAT2 testinden en düşük 720 almış olmak

  %50 Burs için minimum puanlar

  American College Testing (ACT):
  36 üzerinden en az 26 almış olmak

  Advanced Placement Test (APT):
  İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç Advanced Placement dersinden en az 14 (5, 5, 4) puan almış olmak.

  BTEC (Business and Technology Education Council) QCF (Qualification Credit Framework) Diploma:

  Başvurulan programla ilgili dalda BTEC Extended Diploma için en az DDD puan almış olmak

  Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı:
  En az 32 puan almış olmak

  Uluslararası AL ve ASL Sınavları:
  İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç A seviyesi dersinden en az ABB notu almış olmak

  SAT1 ya da SAT2:
  SAT1 Mühendislik, İşletme ve İktisat bölümleri için 1600 üzerinden en az 1160 (matematik 670) almış olmak; diğer programlar için 1100, ya da SAT2 testinden üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere en düşük 750 almış olmak

  %75 / %100 Burslar üstün başarı gösteren adaylara verilecektir.

   

 • • Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanına Kimler Başvurabilir?

  Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

  a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

  1) Yabancı uyruklu olanlar,

  2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

  3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular

  4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

  5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvurabilirler.

  b) Adaylardan

  1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,

  2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

  3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

  4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

  5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

  başvurularının kabul edilmemesi

   

 • • Başvuru için Gereken Belgeler:

  Lise Diploması: Lise diplomasının ingilizce veya Türkçe onaylı kopyası. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" kayıt sırasında istenecektir).

  Resmi Not Dökümü Belgesi (Transcript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not dökümü belgesini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir.

  (Resmi not döküm belgesi ingilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopyası ile birlikte sunulmalıdır).

  Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (SAT, GCE, Tawjihi, vb.) aslı veya onaylı kopyası.

  Pasaport fotokopisi

  Başvuru Ücreti (iadesiz): 55 USD ödendiğine dair banka dekontu (METU Northern Cyprus Campus Online Payment System (https://apply.ncc.metu.edu.tr/ ) or Bank Transfer to (METU NCC, Turkey IS Bank – Kalkanli METU Branch 6822- 1875 / IBAN: TR 8700 0640

   

 • • Online Başvuru Formu :

  Başvuru formu için linki tıklayınız: https://opay.ncc.metu.edu.tr/?lng=en

 • • Değerlendirme ve Adaylara Sonuçların Bildirilmesi :

  Başvuru sahiplerinin belgeleri ilgili Kabul Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylara ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir.

  Önemli not: Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun yetki ve sorumluluğundadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

   

 • • Ülke Sınavları :